Velkommen til Foresattportalen i Sandefjord kommune!

Hovedopptaket til barnehage
Fristen for å søke barnehageplass fra høsten gikk ut 1. mars. Søknader som ligger inne kan ikke endres før etter at hovedopptaket er avsluttet. Tredje runde med barnehagetilbud sendes ut fredag 9. april. Svarfristen på disse tilbudene er lørdag 17. april. Vi gjør oppmerksom på at det vil sendes ut tilbud helt til alle barn som har rett til plass har fått et barnehagetilbud.

Oversikt over ledige barnehageplasser

Kommunen sender plasstilbud og andre dokumenter ut med digital post.

Ny søknad om plass i barnehage eller SFO

Hvis du er folkeregistrert i Sandefjord kommune må du logge inn for å søke om plass. Du trenger e-post, mobilnummer og fødselsnummer eller D-nummer for å legge inn søknad.
Er du folkeregistrert utenfor Sandefjord, så velger du "Søk barnehage" eller "Søk SFO".
Ved søknad om bytte av barnehage/SFO, må ny søknad registreres.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten (MinID/BankID)
Les mer om ID-porten her:
Informasjon om ID-porten

Du må være innlogget for å:
- søke barnehage- eller SFO-plass når du er folkeregistrert i Sandefjord
- endre/slette søknad
- følge saksgangen til søknaden
- svare på tilbud om plass
- si opp eksisterende plass - gå til Min side og Mine plasseringer
- endre eksisterende plass/oppholdstid - gå til Min side og Mine plasseringer